AKTY PRAWNE 

 

 Kodeks postępowania cywilnego


 

Rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu


 

Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji


 

Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika


 

Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornik


 

Rozporządzenie w sprawie określenia wzoru identyfikatora komornika sądowego


 

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych


 

Rozporządzenie w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych


 

Rozporządzenie w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika


 

Rozporządzenie w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego


 

Ustawa o komornikach sądowych


 

Ustawa o kosztach komorniczych